Foto: Fernando del Río Martínez

:: Ampliar Imagen ::

Museo Museo Arqueológico Provincial de Ourense
Inventario CE005246/7
Clasificación Genérica Metais
Objeto/Documento Chocallo
Materia/Soporte Ferro
Técnica Forxado
Dimensiones Altura = 14 cm; Anchura = 8 cm; Peso = 710 gr
Descripción Chocallo de forma rectangular e sección oval realizado mediante a dobrez dunha lámina. Da asa conserva soamente o arrinque na parte superior e tamén perdeu o badalo do seu interior, que ao bater contra a lámina servía para producir o son característico dos chocallos.
Datación 226=400 (Mediados do século III - século IV d. C.)
Contexto Cultural/Estilo Galaico-romano
Tardorromano
Uso/función Instrumento para a gandería.
Lugar de Procedencia San Tomé (Tras do Hospital)
Lugar Específico/Yacimiento Conxunto arqueolóxico-natural de Santomé
Clasificación Razonada Instrumento metálico que se penduraba do pescozo dos animais pertencentes ás diversas cabanas gandeiras (vacún, caprina, ovina, etc.). O seu tamaño variaba en proporción ao animal ao cal estaba destinado, permitindo localizar ás reses que se perden ou que se deixan largo tempo no monte. Este obxecto chegou ata os nosos dias coa mesma utilidade e sen apenas variacións formais e de realización.
Bibliografía RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, X. Conxunto Arqueolóxico-Natural de Santomé. Guía Arqueolóxica. Ourense (l): Grupo Marcelo Macías. Museo Arqueolóxico Provincial, 2000. p. 35.

VV.AA.. Santomé. Conxunto Arqueolóxico Natural. Ourense (l): Museo Arqueolóxico de Ourense. Xunta de Galicia, 2019. p. 112, nº 135.
| más imágenes |

Foto: Fernando del Río Martínez

Foto: Fernando del Río Martínez

Subir

© Ministerio de Cultura y Deporte Accesibilidad | Mapa Web | Créditos | Contacte con Cer.es | Condiciones de uso | NIPO: 551-09-131-6