Museo Museo Etnológico de Ribadavia
Inventario D2006/1/000087
Clasificación Genérica 1.4.1.2.0.3. Expedientes de rateo; 1.3.1.0.0.5. Escrituras de foro
Objeto/Documento expediente de rateo
Materia/Soporte papel
Técnica Manuscrito
Dimensiones escritura de foro: Extensión = 1
expediente de rateo: Extensión = 1
Descripción 2 pregos soltos. O prego correspondente ao expediente de rateo ten escritas tres caras. O do foro, as catro caras.
Contenido -Expediente de rateo da renda do foro outorgado no 1788 por Gerardo López Romero a favor de José Leboso, solicitado por Dª Mª Josefa López Noblino, viúva de D. Francisco Mosquera Flores, contra os herdeiros de José Levoso.
-Escritura de foro de varios bens sitos en Regodeigón, outorgada por D. Gerardo López Romero a favor de José Leboso, en renda anual de ferrado e medio de millo
Datación 10/10/1788-12/12/1834 [Data da emisisón do foro e da copia do memso;Data da última dilixencia practicada no expediente, que se inicia cun memorial de bens feito en Ribadavia o 10/12/1834]
Lugar de Producción/Ceca Ribadavia (San Domingos) (Ribadavia (Ribeiro (O) (comarca)), Ribeiro (O) (comarca)) [O foro, o memorial de bens e o auto son emitidos en Ribadavia
A dilixencia última é realizada en Regodeigón]
Fechas Referencia 10/10/1788-12/12/1834
Descriptores Geográficos Regodeigón (San Cristovo)
Clasificación Razonada Casa de Beade
Forma de Ingreso Depósito
Catalogación Rionegro Dabarca, Adriana
| más imágenes |
 
 
 
 
 
 
Subir

© Ministerio de Cultura y Deporte Accesibilidad | Mapa Web | Créditos | Contacte con Cer.es | Condiciones de uso | NIPO: 551-09-131-6