Foto: Teresa Martínez Armada

:: Ampliar Imagen ::

Museo Museo Arqueológico Provincial de Ourense
Inventario CE003589
Clasificación Genérica Armamento; Metais
Objeto/Documento Punta de lanza
Materia/Soporte Bronce
Técnica Fundición [Problemas de desgaseo: obsérvanse dous buratos indicadores. Posiblemente feito a partires dunha preforma fundida]
Forxado
Puído (1) [Moi pulido]
Dimensiones Anchura = 3,70 cm; Peso = 280 gr; Grosor = 0,90 cm; Lonxitude = 27,40 cm
Descripción Punta de lanza ou puñal de base en lingüeta rectangular simple, sin rebordos, con dous buratos circulares perforados para fixar o encabamento mediante remaches, de sección lenticular. Baixo o binocular presenta sinais de abrasión transversais ó seu eixo lonxitudinal. A folla lanceolada presenta unha acusada nervadura central polas dúas faces, polo que a súa sección é romboidal. Os fíos son grosos e non están rebaixados, e a punta é roma. Polo grosor da punta e os fíos, a peza considérase máis unha punta de lanza que un puñal.
Datación 1400[ac][ca]-700[ac][ca]
Contexto Cultural/Estilo Idade do Bronce Medio
Idade do Bronce Final
Lugar de Procedencia San Amaro (Carballiño (O) (comarca))
Lugar Específico/Yacimiento Castro Coto do San Trocado
Historia del Objeto Estudios da composición da materia: 1980 Proxecto para a investigación Metalúrxica de Galicia (Xunta/Sarmento) mediante espectrometría de plasma (I.C.P.), referencia OR-16
Clasificación Razonada Pola súa tipoloxía é considerada dentro das produccións do Bronce Medio /Final. En relación co depósito de Lama Chá (Outeiro de Rego, Vila Real, Portugal) composto por catro puntas de lanza (unha delas de enmangue tubular e as restantes de espigo con remaches) denomínase a este grupo de puñais tipo Lama Chá. Rui- Gálvez suxire a súa pertenza á primeira fase do Bronce Medio, mentres que Peña Santos considera os deste tipo máis tardíos, xa no Bronce Final, relacionando tipoloxicamento o de san Trocado cun puñal localizado no castro de Torroso datado no terceiro cuarto do s. VII a. C: tipoloxicamente pode porse en relación directa co exemplar procedente de O Picote (Ourense) conservado neste Museo.
Bibliografía COFFYN, A. Le Bronze Final Atlantique dans la Peninsula Iberique. 1985. lám. XLVIII:4; Centre Pierre Boccard, París.

LÓPEZ CUEVILLAS, F. Una lanza de bronce. Cuadernos de Estudios Gallegos. Santiago de Compostela: 1958, pp. 295-300, Lám. II b; XIII, nº 39.

PEÑA SANTOS, A. Castro de Torroso (Mos, Pontevedra). 1992.

RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, M. La Península Ibérica y sus relaciones con el círculo cultural atlántico. 1984. pp. 102-103, nº143; Universidad Complutense, Madrid.
Forma de Ingreso Doazón
Fecha de Ingreso 1956
Catalogación Comendador Rey, Beatriz
| más imágenes |

Foto: Teresa Martínez Armada

Foto: Teresa Martínez Armada

Subir

© Ministerio de Cultura | v49.0 Accesibilidad | Mapa Web | Créditos | Contacte con Cer.es | Condiciones de uso | NIPO: 551-09-131-6