Museo Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Inventario 207
Objeto/Documento Órgano
Autor/a Tafall y Miguel, Mariano [(Lleida 1805- Santiago 1872). Autor de Arte completo del constructor de órganos, ó sea, guia manual del organero, Santiago de Compostela, 1872-1876. Reeditado en 1996 pola Xunta de Galicia.]
Título Órgano de Mariano Tafall
Materia/Soporte Madeira de piñeiro
Madeira de nogueira [rexistros]
Trompetería: Chumbo
Teclado: Óso
Madeira de ébano
Datación 1860[ca] (ca. 1860. Data que coincide coa da residencia do organeiro na cidade (desde 1853 ou 1854).)
Contexto Cultural/Estilo Idade Contemporánea
Lugar de Producción/Ceca Santiago de Compostela (Santiago (comarca), Coruña (A) (p))
Lugar de Procedencia Santiago de Compostela
Lugar Específico/Yacimiento Convento de San Francisco

Documento nº 1


Museo Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Inventario D-1455.49
Objeto/Documento Material arqueolóxico
Materia/Soporte Cerámica [Cerámica: 30 fragmentos de época moderna e contemporánea, sobre todo de cerámica tradicional e sevillana, entre os que abundan os vidrados e algunhas pezas decoradas como as de Blue and green bacin (D-1455.49/1, D-1455.49/2 e D-1455.49/3).]
Louza [Louza: 15 fragmentos de época moderna e contemporánea sobre todo de louza decorada destacando 3 de tipo Pickman (D-1455.49/26, D-1455.49/30 e D-1455.49/38) e outro de Paterna de época tardomedieval (D-1455.49/31).]
Vidro [Vidro: 1 bordo dunha botella (D-1455.49/9).]
Granito [Lítico: dúas molduras de granito (D-1455.49/10 e D-1455.49/43).]
Cobre [Numismática: 1 moeda de cobre de época contemporánea pertencente ao Sexenio Revolucionario, concretamente do ano 1870, de 10 céntimos de peseta (D-1455.49/49).]
Datación 1701=1950
Contexto Cultural/Estilo Idade Moderna
Lugar de Procedencia Santiago de Compostela
Lugar Específico/Yacimiento Convento de San Francisco

Documento nº 2


Subir

© Ministerio de Cultura | v49.0 Accesibilidad | Mapa Web | Créditos | Contacte con Cer.es | Condiciones de uso | NIPO: 551-09-131-6