Foto: Fernando del Río Martínez

:: Ampliar Imagen ::

Museo Museo Arqueológico Provincial de Ourense
Inventario CE004899
Clasificación Genérica Gravado
Objeto/Documento Estampa
Autor/a Impreso por: Biggi, Angelo
Pintado por: Sanzio, Raffaello (Rafael Sanzio de Urbino)
Debuxado por: Sereni, Giuseppe
Gravado por: Langer, Teodoro
Título A conversión de Saulo
Materia/Soporte Papel
Técnica Augaforte
Dimensiones Papel: Altura = 80,70 cm; Anchura = 111,50 cm
Prancha: Altura = 47,80 cm; Anchura = 48,80 cm
Descripción Representa A Conversión de Saulo que é un dos cartóns que Rafael realizou para tapices. O episodio procede dos Feitos dos Apóstolos (IX 3ss.). O momento no que Xesús se lle aparece a Saulo en forma de feixe de luz derribándoo do cabalo.
Baixo esta escena, que está enmarcada por un reberete de motivos trenzados, hai outra dentro dun rectángulo: homes a cabalo, con indumentaria romana parecen perseguir a homes, mulleres e nenos a pé.
Centrado na parte inferior do gravado aparece un escudo.
É unha estampa pegada sobre papel de imprimir.
O gravado pertence á colección de vintetrés laminas con reproducións de cadros de Rafael que eran propiedade de Teresa Cerdá y de Esquizábal e que foron donadas por esta o Museo.
Iconografia Conversión de Saulo
Inscripciones/Leyendas Ángulo inferior esquerda, italiano
RAFFAELE SANZIO INVENTÓ (Rafael Sanzio inventouno)
Ángulo inferior centro, italiano
GIUSEPPE SERENI DISEGNÓ (Giuseppe Sereni debuxouno.)
Ángulo inferior dereita, italiano
TEODORO LANGER INCISE ( Teodoro Langer gravouno.)
Parte inferior esquerda, italiano
ANGELO BIGGI IMPRESSE (Angelo Biggi imprimiuno)
Firmas/Marcas/Etiquetas No papel de impresión, Marca de auga
P.M.
Datación 1801=1900
Contexto Cultural/Estilo Idade Contemporánea
Lugar de Procedencia Ourense (l)
Bibliografía COMISIÓN DE MONUMENTOS DE ORENSE. Donativos para el Museo. Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense. 09/1934-10/1934, X. pp. 269-270.
Forma de Ingreso Doazón
Fecha de Ingreso 1934
Subir

© Ministerio de Cultura | v49.0 Accesibilidad | Mapa Web | Créditos | Contacte con Cer.es | Condiciones de uso | NIPO: 551-09-131-6