Museo Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Inventario D-930
Clasificación Genérica Documentos e publicacións; Libros relixiosos
Objeto/Documento Libro
Autor/a Autor do libro: Martins de Siqueira, Luis [O nome do autor non figura en ningunha parte do libro xa que lle falta a portada e garda orixinal e non aparece no texuelo da encadernación moderna. Se sabe da súa autoría polas referencias catalográficas.]
Impresor: Rodrigues, Jorge [Figura na portada, no pé de imprenta xunto ao ano e á data. E tamén no colofón.]
Título Informaçao em direito com que se satisfaz per. Parte das ordens Militares de Santiago e S. Benito de Auis
Materia/Soporte Pel [Cubrendo o lomo do libro.]
Papel [Forrando o cartón das tapas e das contracubertas.]
Técnica Impresión tipográfica
Dimensiones Alto máx = 26 cm; Longo = 3 cm; Ancho máx = 19 cm
Descripción 134-13(1) folios. Media pel moderna. Título no lombo en dourado sobre vermello. Portada do libro orixinal co título completo : " Informaçao / em direito com / que se satisfas per / parte das ordens militares de Santiago, & S. Bento de Auís, a todas as propostas, & duuidas / que contra ellas moue o Reuerendo / Arcebispo d Euora."
A continuación prosigue unha relación dos Xuíces delegados do papa Urbano. Aparecen debaixo as cruces dar ordes militares de Santiago e Avís. Encima da de Santiago aparece a palabra "Iustitia". Debaixo "Osculata". Sobre a cruz de Avís "Pax.". Debaixo: Sunt."
Iconografia Garda.: Cruz de Santiago;
Garda: Cruz de Avís;
[Sobre ela a palabra Iustitia. Debaixo: Osculata.]
Datación 1630
Contexto Cultural/Estilo Idade Moderna
Lugar de Producción/Ceca Lisboa (Lisboa (distrito), Lisboa (rexión))
Uso/función Publicación de difusión entre o estamento eclesiástico e os membros das ordes militares nomeadas sobre problemas e propostas acerca dos seus respectivos ámbitos de poder.
Descriptores Onomásticos Urbano VII [Maffeo Barberini, nació en Florencia en abril de 1568; fue electo papa el 6 de agosto de 1623; murió en Roma el 29 de julio de 1644.]
Orden de Santiago
Orden de Avís
Descriptores Geográficos Lisboa
Clasificación Razonada Preséntase nesta interesante obra a relación entre a Orde de Santiago e a Orde militar portuguesa de Avis. Recolle ademais a descrición e xustificación dun feito histórico polo que se chegarían a enfrontar ambas as dúas no ano 1529. Contén esta obra o memorial dos documentos que presentaron ambas sobre as dúbidas que acerca delas verteu o Arcebispo de Évora e do Breve que en relación ao caso, promulgou o Papa Urbano VII. Na portada aparecen os emblemas coas cruces características, distintivos de ambas as dúas ordes.
O mesmo cá obra precedente (D-929), é unha fonte interesante para coñecer a historia da Orde de Cabalería de Santiago no país veciño, onde tivo un peso importante e escasamente estudado.
Nunha primeira pescuda non se atopou referencia ningunha sobre a existencia de exemplares en centros públicos españois.
Forma de Ingreso Depósito por compra. Directa
Fecha de Ingreso 23/08/2008
Catalogación Pesquera Vaquero, Mª Isabel
| más imágenes |
 
 
Subir

© Ministerio de Cultura | v49.0 Accesibilidad | Mapa Web | Créditos | Contacte con Cer.es | Condiciones de uso | NIPO: 551-09-131-6