Museo Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Inventario 720.383/28
Clasificación Genérica Sixilografía; Metalistería
Objeto/Documento Matriz
Título Matriz de selo de Pero Ferreiro
Materia/Soporte Bronce
Técnica Fundición
Moldeado
Dimensiones Longo = 2,60 cm; Altura = 2,60 cm; Diámetro base = 2,20 cm; Anchura = 2,20 cm; Peso = 5 gr
Descripción Matriz de selo fundido en bronce con forma de flor invertida e aro superior trilobulado para colgar. Perfil exagonal facetado que remata nunha base circular na que aparece unha inscrición invertida en disposición perimetral enmarcada por dúas gráfilas. No centro aparecen unhas tenaces e sobre elas dous círculos xustapostos que forman un oito. O texto parece indicar que se trataría dun selo gremial pertencente a un ferreiro pois parece poder lerse «PE(R)O FERRE(I)RO».
Iconografia Tenaces
Inscripciones/Leyendas Base. Dentro de dúas grafilas perimetrais., Latina., Galego
PE[R]O FERRE[I]RO (´Pero / Pedro Ferreiro´) [De difícil lectura. Segundo Naveiro en ficha de 1985]
Firmas/Marcas/Etiquetas 8 [Lenda entre grafilas perimetrais na base. E signos gremias de tenaces e un «oito» enfrontados. Pode tratarse dunn dobre círculo sobreposto.]
Datación 1201=1500
Contexto Cultural/Estilo Idade Media
Lugar de Producción/Ceca Santiago de Compostela (Santiago (comarca), Coruña (A) (p))
Uso/función Marca de propiedade ou pertenza
Lugar de Procedencia Santiago de Compostela
Lugar Específico/Yacimiento Praza da Quintana
Clasificación Razonada Trátase dun tipo de matriz de selo moi estendido por toda Europa a partir da Baixa Idade Media. Neles sempre acostuma a figurar a lenda alusiva ao titular así como motivos heráldicos ou, como é este o caso, símbolos relacionados coa súa profesión ou gremio.
Pode ser de interese para a identificación ou relación: GONZÁLEZ VÁZQUES, M., «Vecinos y oficios en la Compostela medieval: un análisis a través de la documentación catedralicia de Santiago (1150-1400)», Compostellanum, vol. 39, nº 3-4 (jul.-dic. 1994), pp. 327-354. Para a súa vinculación coas marcas gremiais, entre outros: GONZÁLEZ PÉREZ, C., «La iglesia y el cementerio de Santa María a Nova de Noia», A Coruña: Deputación Provincial da Coruña, 2003.
A peza foi localizada no transcurso das escavacións arqueolóxicas realizadas en 1964 na Praza da Quintana, entre o entullo que enchía o lado norte, debaixo das escaleiras.
Catalogación Arce Méndez, Alejandro; Pérez Outeiriño, Bieito
| más imágenes |
 
 
Subir

© Ministerio de Cultura | v49.0 Accesibilidad | Mapa Web | Créditos | Contacte con Cer.es | Condiciones de uso | NIPO: 551-09-131-6