Museo Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
Inventario D-929
Clasificación Genérica Documentos e publicacións; Libros relixiosos
Objeto/Documento Libro
Autor/a Agostinho de Santa María
Impresor de Lisboa: Pedrozo Galram, Antonio
Título Historia Tripartita (...)
Materia/Soporte Encadernación: Papel de auga [Cores¨gris branco e amarelo]
Corpo de libro: Papel Branco
Encadernación: Pel Marrón claro
Técnica Impresión tipográfica
Dimensiones Grosor = 3,30 cm; Alto máx, = 20 cm; Ancho máx = 15,30 cm
Descripción Plena pel con nervios. No lomo preséntase o título e o autor: "A. DE STA. MARÍA / HISTORIA / TRIPARTITA". E a data: 1724. Así como motivos de granadas.
Encadernación en pel jaspeada en tons marróns. Etiqueta adhesiva na contraportada: " A.M.F POSSAS / Encadernador / Rua da Bainharia (tachado) / 102 PORTO 102".
Ó longo do libro os capítulos e cada un dos tratados se separan por motivos ornamentais de carácter vexetal ou mascaróns, xarróns, roleos ou motivos xeométricos xilografiados.
Consta de portada, presentación, Licencia do Excmo. Padre Vicario Xeral, autorización do Santo Oficio, Licencia do Santo Oficio, Licencia do PaÇo, noticia dos libros publicados polo autor e dos que están por imprimir, erratas de cada un dos tratados, otras licencias, e un soneto. A continuación comienza o primeiro dos tratados. Remata cun Indice e unha "ProtestaÇam".
Tratado Primero: "Em que se trata dos gloriosos / triunfos dos Santos martyres, Sao Verffimo, Santa Maxima, & Santa Julia, / sua Irmaâs / E se mostra, que a sua patria foy a cidade de Ro/ma, de donde foraô mandados ao Reyno da Lu/sitania, por ordem, dissposiÇao Divina".

Tratado Segundo: " Em que se mostra ter vindo / o Apóstolo Santiago ás Hespanhas, sendo nellas o / primeyro que pregou a Fé de Christo. E se aà / tamben noticia dos principios, progressos de / sua esclarecida Ordem de Cavallería, que como / a singular Protector, Patraô se lhe erigio, co / mo ao presente per sever a nas Espanhas."

Tratado Tercero: "...Da FundaÇam do Real Con/vento dos Santos martyres,/ Verissimo, maxima, e Julia, / suas Irmâs."DESCRICIÓN FÍSICA: [20], 609, [4] páginas ; 4º
Iconografia Páxina 340: Heráldica;
Un anxo tocando unha trompeta sostén o escudo coroado de Portugal.
Inscripciones/Leyendas Autor dos Santuarios Mar(i)a no / o 3º livro trata da fundaÇao / do Real Convento de Santos en / Lisboa 6180 (?) T INOCENCIO: I, pag 20
Datación 1724
Contexto Cultural/Estilo Idade Moderna
Lugar de Producción/Ceca Lisboa (Lisboa (distrito), Lisboa (rexión)) [Na portada, no pé de imprenta alude a Lisboa Occidental.]
Uso/función Difusión de Historia relixiosa e haxiografías e conventos especialmente vinculados con Portugal.
Clasificación Razonada Obra bibliográfica de moito interese. O segundo tratado, dos tres que conforman a obra, dedícase a la vida e relato da evanxelización do Apóstolo
Santiago e da orixe da súa Orde así como da historia dos seus Maestres en Portugal.
Deste xeito, esta obra contribúe a profundizar no estudo da difusión do culto de Santiago e da Orde de Santiago en Europa e máis en concreto, no país lus, onde tivo un importante papel e onde se conservan na actualidade múltiples evidencias da actividade que desenvolveron os cabaleiros da Orde de Santiago a partir da Reconquista.
Trátase dunha obra rara no panorama español toda vez que, segundo o Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico do Ministerio de Cultura, soamente hai constancia doutros dous exemplares: un deles na Universidade de Barcelona e o outro nunha biblioteca
privada en Andalucía.
Forma de Ingreso Depósito por compra. Directa
Fecha de Ingreso 23/08/2008
Catalogación Pesquera Vaquero, Mª Isabel
| más imágenes |
 
 
 
Subir

© Ministerio de Cultura | v49.0 Accesibilidad | Mapa Web | Créditos | Contacte con Cer.es | Condiciones de uso | NIPO: 551-09-131-6