Museo Museo de Mallorca
Inventario 27631
Clasificación Genérica Arxiu personal; Dibuix
Objeto/Documento Àlbum
Autor/a Ysasi Ransome, Rafael de (Lugar de nacimiento: Londres, 27/12/1862 - Lugar de defunción: Palma, 10/01/1948)
Título Miércoles 7 oct. 1942. Empezaron las excavaciones en los terrenos viuda Fanals, arrendadas a Juan Garcías (a) Copido; Pollentia. 1930-1931-1932-1933-1935. Cuadernos de notas de campo
Materia/Soporte Paper
Técnica Dibuix amb llapis
Escriptura manual
Escriptura mecanitzada
Dimensiones Alçària = 14,50 cm; Gruix = 7 cm; Longitud = 20,70 cm
Descripción Llibre manuscrit. Sobre la coberta apareix el títol "Pollentia. Notas de excavaciones desde 1923 hasta 1931". Enquadernació de tapa dura. Fulls de paper llis. Textos mecanografiats i manuscrits realitzats amb llapis de grafit i tinta negres. Dibuixos produïts amb llapis de grafit negre i tinta, alguns acolorits. Fulls solts al final.
Contenido -Anotacions vàries (text manuscrit, tinta i llapis de grafit negre sobre paper). [1v]
-Relació emperadors romans (text manuscrit, tinta sobre paper). [2]
-Sobre un dipòsit d´aigua a s´Esgleiassa (dibuix i anotacions manuscrites, tinta i llapis de grafit negre sobre paper). [2v]

1930
-Índex de continguts (text manuscrit, tinta sobre paper). [3-4]
-Notes sobre ceràmica (text manuscrit, tinta sobre paper). [5]
-Notes sobre la història i la cultura romana (dibuix i anotacions manuscrites, tinta i grafit sobre paper). [6-10]
-Dies d´excavacions de 1930: del 14 de juliol al 24 de setembre (text manuscrit, tinta i grafit sobre paper). [11]
-Notes sobre la cultura romana (text manuscrit, tinta sobre paper). [11v-12]
-Mosaics romans, tècniques musives: Opus sectile, Opus signinum i Opus tessellatum (text manuscrit, tinta sobre paper). [12v]
-Bibliografia de ceràmica (text manuscrit, tinta sobre paper). [13-14]
-Missal de l´església de València (dibuix text manuscrit, tinta i llapis de grafit negre sobre paper). [15]
-Impremta, història (text manuscrit, tinta sobre paper). [15v]
-Creu processional d´Ontinyent, València (text manuscrit, tinta i llapis de grafit negre sobre paper). [15v-18]
-Esmalts i esmaltadors (text manuscrit, llapis de grafit negre sobre paper). [18v-19]
-Segell de Luis de Prades (dibuix text manuscrit, tinta sobre paper). [19v-21]
-Ascensió de Llorenç Tosquella, és un dels misteris de Lluc (dibuix i text manuscrit, tinta i llapis de grafit negre sobre paper). [21v]
-Capitell de Biniatzar, Bunyola (dibuix i text manuscrit, tinta i llapis de grafit negre sobre paper). [22]
-Figura ciclàdica trobada a Creta (dibuix i text manuscrit, tinta i llapis de grafit negre sobre paper). [22v]
-Rosa dels vents (dibuix i text manuscrit, tinta i llapis de grafit negre sobre paper). [23]
-Ràtzia pisanocatalana contra Mayürqa (text manuscrit, tinta sobre paper). [23v]
-Croquis de les termes del palau de l´Almudaina (dibuix i text manuscrit, tinta sobre paper). [24]
-Transcripció i traducció de la inscripció CIBal 20 (dibuix i text manuscrit, tinta sobre paper). [24v]
-Croquis de Fornalutx (dibuix i text manuscrit, tinta sobre paper). [25]
-Notes vàries sobre la catedral de Mallorca (dibuix i text manuscrit, tinta i grafit sobre paper). [25v-27]
-Jaume I, arbre genealògic (dibuix i text manuscrit, tinta sobre paper). [28]
-Notes sobre heràldica (dibuix i text manuscrit, tinta sobre paper). [28v-29]
-Esbós de "Nostra dona del Roser", quadre de la rectoria de Sencelles (dibuix i text manuscrit, llapis de grafit negre sobre paper). [30]
-Notes de les parròquies de Sencelles i Biniali (dibuix i text manuscrit, tinta sobre paper). [30v-31]
-Llibres de la col·lecció Salort (text manuscrit, tinta sobre paper). [ [32r]
-Excavació de 1930 a Can Pi, croquis d´edifici anomenat "Villa romana de Can Pi" (dibuix i text manuscrit, tinta sobre paper). [25]
-Excavació de 1930 a Can Fanals, croquis de la necròpoli (dibuix i text manuscrit, tinta sobre paper). [33]
-Excavació de 1930 a Can Fanals, pou (dibuix i text manuscrit, tinta i llapis sobre paper). [33v]
-Croquis del canal de Ternelles (dibuix i text manuscrit, tinta sobre paper). [34r]
-Ebusim púnica (dibuix i text manuscrit, tinta sobre paper). [34v i 35r]
-Croquis de l´església de Santa Anna a Alcúdia (dibuix i text manuscrit, llapis de grafit negre sobre paper). [35v-36r]
-Calc directe de tres monedes: una ibèrica, una romana i un felús (dibuix i text manuscrit, llapis de grafit negre sobre paper). [36v]
-Excavació de 1930 a l´edifici rectangular de Can Pi, objectes trobats: anella i baula de bronze i ganivet de ferro (dibuixos i anotacions manuscrites, llapis sobre paper). [37-38r]
-Excavació de 1930 a la necròpoli de Can Fanals: gerreta globular trobada en un sepulcre infantil (dibuix i anotació manuscrita, llapis sobre paper). [38v]
-Excavació de 1930, descripció de l´edifici rectangular de Can Pi (text manuscrit, llapis sobre paper). [39r]
-Relació d´esglésies mallorquines (text manuscrit, llapis sobre paper). [39v]
-Excavació de 1930 a la ciutat romana de Pollentia: monedes romanes i ibèriques, i pondus de pedra (dibuixos i anotacions manuscrites, llapis sobre paper). [40]
-Notes sobre l´església de Santa Eugènia i les creus de terme de Sencelles (dibuix i text manuscrit, tinta i llapis sobre paper). [41r]
-Notes sobre les esglésies de la Mercè i de Sant Francesc (text manuscrit, tinta i llapis sobre paper). [41v]
-Reis de Mallorca (text manuscrit, tinta i llapis sobre paper). [42r]
-"Memoria suscinta de la tasca per la Junta de Museus de Barcelona en el trienni 1919-1922...", sobre les Balears (text manuscrit, tinta sobre paper). [42v-43r]
-Plànol, topografia (dibuix i text manuscrit, tinta sobre paper). [43v]
-Relació de quadres de Gaspar Oms (text manuscrit, tinta sobre paper). [44r i 44v]
-Teatre grec (dibuix i text manuscrit, tinta i llapis sobre paper). [44v i 45r]
-Crani (dibuix i text manuscrit, tinta i llapis sobre paper). [46v]
-Croquis sepultura de la necròpoli de Can Fanals (dibuix i text manuscrit, tinta i llapis sobre paper). [46r]
-Escut heràldic (dibuix i text manuscrit, llapis sobre paper). [46r]
-Terracota arquitectònica que representa un lleó (dibuix i text manuscrit, tinta i llapis sobre paper). [47]
-Llàntia de la necròpolis de Can Fanals (dibuix i text manuscrit, tinta i llapis sobre paper). [48r]
-Ordre dòric (dibuix i text manuscrit, tinta i llapis sobre paper). [48v]
-Marivent, porta d´accés (dibuix, llapis de grafit sobre paper). [49r]
-Cercle brúixola (dibuix i text manuscrit, llapis de grafit sobre paper). [49v]
-Fragment de mosaic (dibuix i text manuscrit, llapis de grafit sobre paper). [50r]
-Planta de basílica (dibuix i text manuscrit, llapis de grafit sobre paper). [50v]
-Dibuixos varis (dibuix i text manuscrit, llapis de grafit sobre paper). [51-52]
-Esquema de l´església parroquial de Sa Pobla (dibuix i text manuscrit, llapis de grafit sobre paper). [53r]
-Dibuixos varis (dibuix i text manuscrit, llapis de grafit sobre paper). [53v]
-Termes romanes (dibuix i text manuscrit, llapis de grafit sobre paper). [54]
-Excavació de 1930, croquis edifici rectangular de Can Pi(dibuix i text manuscrit, llapis de grafit sobre paper). [55-57r]
-Esquema de l´església de Santa Margalida (dibuix i text manuscrit, llapis de grafit sobre paper). [57v]
-Fulls en blanc. (58-59]

1931
-Notes vàries (text manuscrit, tinta de grafit sobre paper reaprofitat). [60-61]
-"Casa del colonitzador"(text manuscrit, tinta sobre paper). [62]
-Domus (text manuscrit, tinta sobre paper). [63r]
-Reis de Mallorca (text manuscrit, tinta sobre paper). [63v]
-Palau de l´Almudaina (text manuscrit, tinta sobre paper). [63v-65r]
-Relació de pintors europeus i emperadors romans, i un escut heràldic (dibuix i text manuscrit, tinta i llapis de grafit negre sobre paper). [65v-68r]
-Creu del cementeri i creu de la Portella (dibuix i text manuscrit, tinta i llapis de grafit negre sobre paper). [68v]
-Notes vàries: documentació de patrimoni històric, Can Pi d´A lcúdia, Octavi August, retaule de Santa Aina de l´Almudaina, església de Porreres, creu processional d´Ontinyent, necròpoli de Can Fanals, conquesta de Quint Cecili Metel i capella del Sant Crist d´Alcúdia (text manuscrit, tinta sobre paper). [69r]
-Relació de Verges (text manuscrit, tinta sobre paper). [69v-70r]
-Notes vàries: dades mètriques de la finca de Can Pi (text manuscrit, tinta sobre paper). [70v]
-Octavi August (text manuscrit, tinta sobre paper). [71-72r]
-Notes vàries: calendari romà; pintures de Sant Nicolau i Santa Anna de l´Almudaina, església de Porreres (text manuscrit, tinta sobre paper). [72v-73r]
-Creu processional d´Ontinyent (text manuscrit, tinta sobre paper). [73v-75v]
-Notes vàries: necròpoli de Can Fanals, Mallorca romana i patrimoni illenc (text manuscrit, tinta sobre paper). [76r-78r]
-Croquis excavacions de 1931 a Santa Anna de Can Costa (dibuix i notes manuscrites, tinta i llapis de color sobre paper). [78v]
-Inscripció dedicatòria a Flavius Ponticus, CIBal 28 (dibuix i notes manuscrites, tinta i llapis de color sobre paper). [79r]
-Croquis excavacions de 1931 a Santa Anna de Can Costa (dibuix i notes manuscrites, tinta i llapis de color sobre paper). [79v]
-Diari de les excavacions de 1931 a Santa Anna de Can Costa, de 18 de juliol a 9 d´octubre. A més del dietari, inclou notes diverses: relació de monedes trobades 1923, subvencions 1923, 1925, 1927, 1930 i 1931 i murades d´Alcúdia (dibuixos, calcs i texts manuscrits, tinta i llapis de color sobre paper). [80-143]

1933
-Can Basser d´en Tous, astrolabi i fre de cavall (text manuscrit, tinta sobre paper). [144]
-Santoral (impressió fotomecànica). [145r]
-Vistes des de Sa Pobla a Alcúdia (text manuscrit, tinta sobre paper). [145v]
-Campanya de 1933 a Pollentia: de 18 de juliol a 23 de setembre (text manuscrit, tinta sobre paper). [146r]
-Marca de terrisser (dibuix i text manuscrit, tinta sobre paper vegetal). [146v]
-Epigrafia romana (text manuscrit, tinta sobre paper). [147]
-Oracions catòliques (text manuscrit, tinta sobre paper). [148r]
-Marca de terrisser (text manuscrit, tinta sobre paper). [148v]
-Índex de continguts (text manuscrit, tinta sobre paper). [149-151]
-Carta de Joan Llabrés? a Rafael de Ysasi, de 7 de juliol de 1933. Llabrés? li comunica que ha comprat dues àmfores pel Museu i li descriu passes fetes per la futura campanya d´excavació a Pollentia (text mecanografiat, dibuix i anotació manuscrita, tinta sobre paper). [152]
-Nota de P. V. Suau sobre les similituds entre les Marededéus de Selva i la d´Alcúdia, 10 d´agost 1933 (text manuscrit, tinta sobre paper). [153]
-Craniometria (dibuix i text manuscrit, tinta i llapis sobre paper). [154]
-Relació excavadors (text manuscrit, llapis de grafit negre sobre paper). [155r]
-Horari del correu (text manuscrit, tinta sobre paper). [155v]
-Plànol de Pollentia, Alcúdia (dibuix i text manuscrit, tinta sobre paper). [156r]
-Evolució històrica d´Espanya des del neolític fins la protohistòria (text manuscrit, llapis de grafit negre sobre paper). [156v]
-Mapa històric de l´imperi romà (dibuix i text manuscrit, tinta i llapis de color sobre paper). [157]
-Sobre la conquesta romana de Mallorca (text manuscrit, tinta sobre paper). [158-159r]
-Procedència de les ceràmiques de la Col·lecció Jaume Planes: Son Vaquer i Son Amengual de Manacor; Sa Carrotja de Ses Salines; Son Danús, Can Bennàssar i Son Cosme Pons de Santanyí; Cova de Sa Madona de s´Alqueria Blanca; Pla de Sant Jordi; Puig des Call de Felanitx; S´Olivar Vell d´Andratx, pedreres de Sa Pobla; Ses Salines i Pina (text manuscrit, tinta sobre paper). [159v]
-Sobre la visita de Carles V a Alcúdia i escut heràldic i inscripció del canonge Moragues (dibuix i text manuscrit, tinta i llapis de color sobre paper). [160]
-Reis de Mallorca (text manuscrit, tinta sobre paper). [161r]
-Calcs fragments ceràmiques andalusines (dibuix, tinta i llapis de color sobre paper vegetal). [161v-162]
-Transcripció de la Junta de Museus de Barcelona del trienni 1919-1922, sobre un viatge a Mallorca. Descriu troballes a Sant Joan de sa Font Santa de Campos, Sineu i cova de Santa Agnès a Eivissa (text manuscrit, tinta sobre paper). [163]
- "Un sabio español que desaparece", retall de premsa de l´"Almudaina", 7 de gener de 1934. "Don José Mélida ha fallecido", retall d´un diari desconegut, 30 de desembre de 1933. Necrològiques de José R. Mélida (impressió fotomecànica, retalls enganxats amb cola sobre paper quadriculat). [164]
-Targeta de la Fonda Casa Tomàs, en el revers saluda de Tomàs Albertí a Rafael de Ysasi (text manuscrit, tinta sobre paper). [165]
-Inventari del Museu d´Artà (text manuscrit i dibuix, tinta i llapis de color sobre paper). [166-169r]
-"De la Diputación", retall d´un diari desconegut, 26 d´abril de 1933, sol·liciten que la institució s´impliqui en la gestió el patrimoni arqueològic (impressió fotomecànica enganxada amb cola a un full de paper llis). [169v]
-Conquesta de Justinià d´Spània (text manuscrit, tinta sobre paper). [170]
-Diari de les excavacions de 1933 a les finques de Can Basser d´en Tous i d´en Jaume Ques, de 17 de juliol a 16 de setembre. A més del dietari, inclou notes diverses: "Un antiguo luchador de Pancracio" de Miquel Ribas de Pina, 02/1934; sobre Sant Bernardí de Sena; Juan Francisco Masdéu sobre Pollentia; Terra Sigillata Hispànica; visita de Rafael de Ysasi i Chandeler Post a diferents indrets de Mallorca del 26 al 29 de juliol; sobre "Ludus latrunculorum"; descripció del pancraci, joc; apotesis; Nimes "De Salamanca a Béjar" de P. César Morán a Memoria 65 de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades; sobre l´urbanisme romà de J.R. Mélida; astrolabi; astrologia en època romana; glíptica; "consecratio"; Nimes en època romana; informe d´Ian Richmond sobre l´epitafi de Corneli Àtic, NIG MM 4965 / CIBal 30; nota Ysasi sobre els temes a tractar per la Comisión de Monumentos; reis vàndals; crucifixos francesos del segle XV; glossari andalusí; dibuix fragment de ceràmica ibèrica trobada a Pollentia 1931; visita a la cova de Sant Martí, Alcúdia; situació vitrines del Museu Provincial de Belles Arts de la Llotja; transcripció fragments de "La Reyna empordanesa" de Josep Ma. Roca i "La historia de Roma" de Titus Livi (dibuix, calc i text manuscrit, tinta i llapis de color sobre paper). [171-294]

1934
-Notes sobre Pollentia i "Confirmación de cargos. Crédito para continuar las excavaciones en la antigua "Pollentia" (Alcudia)", retall de premsa de l´Almudaina de 25 d´agost de 1934 (dibuix i escriptura manual, impressió fotomecànica, tinta i llapis de grafit negre sobre paper) [295]
-Índex de continguts (text manuscrit, tinta sobre paper). [296-298]
-Carta del diputat Luis Zaforteza a Rafael de Ysasi, 26 de juny de 1934. Zaforteza explica a Ysasi les raons del retràs en la subvenció per excavar Pollentia. [297r]
-Relació família imperial romana (text manuscrit, llapis de grafit sobre paper). [299r]
-Localització dels cementeris romans (text manuscrit, tinta sobre paper). [299v]
-Terra Sigillata (text manuscrit, tinta sobre paper). [300-303r]
-Alcúdia (text manuscrit, tinta sobre paper). [303r-305r]
-Conversió unitats de longitud, inclou relació de cognoms (text manuscrit, tinta sobre paper). [305v-306v, 308v i 309v]
-Conquesta i dominació romana (text manuscrit, tinta sobre paper). [307-308r]
-Tèxtils en època romana i ús corona de llorer [309]
-"¡Vaya que hoja!", revers dades de numismàtica (impressió fotomecànica, dibuix i escriptura manual, tinta i llapis de grafit negre sobre paper) [310]
-Diari de les excavacions de 1934 a les finques de Can Pi i de Santa Anna de Can Costa, de 19 de novembre de 1934 a 2 de gener de 1935. Inclou diari de la troballa de tres escultures de marbre acèfales: "Matrona" (NIG MM 21661), "Togat" (NIG MM 21660) i "Thoracat" (NIG MM 21659), de 6 a 16 de gener 1935. A més del dietari, adjunta notes diverses: jocs Saeculars de l´any 248 dC; "Las excavaciones en Pollentia", retall de premsa de 19 de setembre de 1926; arbre genealògic de l´emperador Constantí I; Cambra Santa d´Oviedo; "Una lápida cristiana en la antigua Pollentia" de prevere J. Sampol, retall de premsa d´un diari desconegut i sense datar; notes genèriques sobre musivària i arqueologia cristiana; "Gobierno Civil", retall de premsa d´un diari desconegut i sense datar; "Excavaciones en Pollentia", retall de premsa del diari Correo de 23 de gener de 1935; notes sobre cornucòpia i pondus; làpida funerària trobada a Selva, CIBal 18; "En la Academia de Historia", retall de premsa del diari ABC de 2 de febrer de 1935; "Hallazgos interesantes", retall de premsa d´un diari desconegut de 19 de març de 1935; nota sobre déu Pan i els sàtirs; crema de Pollentia (dibuix idealitzat); termes romanes; índex alfabètic del croquis; notes sobre toponímia, l´esglèsia de Muro i unes troballes arqueològiques a Sa Pobla; plànol d´Alcúdia; emperadors romans (dibuix, calc, text manuscrit i positiu fotogràfic, tinta i llapis de color sobre paper). [311-402]

1935
-Carta de Catalina Costa a Rafael de Ysasi, 27 d´agost de 1935. Costa autoritza la intervenció arqueològica en el seus terrenys (text mecanografiat amb anotacions manuscrites, tinta i llapis sobre paper). [403]
-Santoral (impressió fotomecànica). [404]
-Diari de les excavacions de 1935 a les finques de Santa Anna de Can Costa i de La Mota, de 19 de setembre a 30 de novembre. A més del dietari, adjunta notes diverses: Carta de Joan Llabrés a Rafael de Ysasi; indicacions tècniques al voltant de la ceràmica; apunt sobre les flautes a l´antiguitat; anotació sobre la troballa d´una sepultura romana en el carrer Rívoli de París; paper trobat a la cova de Sant Martí; sobre els denaris de la Gens Roscia; reforma de Caracal·la; relació subvencions excavació Pollentia 1923, 1925, 1927, 1930-1936, 1942 i 1943; croquis de l´oratori de Santa Anna; relació monedes Pollentia 1935; nota descriptiva en anglès; una vitrina del Museu Provincial de la Llotja.

1942
Addenda, "Miercoles 7 oct. 1942. Empezaron las exavaciones en los terrenos viuda Fanals, arrendadas a Juan Garcías 8a) "Copido".
-Diari de les excavacions de 1942 a la necròpoli de Can Fanals i a la finca de Santa Anna de Can Costa, de 8 d´octubre a 4 de novembre (dibuix i text manuscrit, tinta i llapis de grafit negre sobre paper). [503-533]
Datación 1930-1935
1942
Descriptores Onomásticos Museu Diocesà de Mallorca
Palau Reial de l´Almudaina
Tous, Josep
Ques, Jaume
Llompart, Antoni [Llatroles]
Cánaves, Gabriel
Torres, Gabriel
Domenech, Jaume
Mélida y Alinari, José Ramón
Museu Regional d´Artà
Amorós Amorós
, Lluís

Salord Cifre, Antoni
Enseñat, Joan
Llabrés Bernal, Joan
Cerdà, Jaume
Post, Chandler R.
Albertí Forteza, Tomàs
Rul·lan Garcias, Gaspar
Tous, Lluís
Bestard Cànaves, Guillem
Vives Rotger, Guillem
Munn, Philip W.
Zaforteza Villalonga, Luis
Darder Company, Joan
Vives, Sebastià
Guaita, Tomeu
Vives Ventayol, Francesc
Ventayol Sureda, Esteve
Museo de Arte Antiguo de Bellver
Vila, Tomàs
Ventayol, Pere
Moragues, Raimundo
Costa, Catalina
Torrens [Sr.]
Museu Provincial de Belles Arts de la Llotja
Beneyto [capità d´aviació]
Simó [capità d´aviació]
Societat Arqueològica Lul.liana
Sans i Rosselló
, Elvir

Salvà, Antoni
Sureda Blanes, Miquel
Sureda Blanes, Josep
Alomar Esteve, Joan
Forteza i Pinya, Guillem
Colom i Ferrà, Guillem
Giménez, Antonio
Pons Pastor, Antoni
Pons i Marquès, Joan
Vidal Vall de Padrina
Amorós Amorós, Lluís R.
Juan Ribas, Vicenç
Ferrà Perelló, Bartomeu
Llabrés Quintana, Gabriel
Descriptores Geográficos Pobla (Sa); Muro (Mallorca); Caimari; Selva (Mallorca); Sant Antoni de Portmany; Pina (Algaida); Pobla (Sa); Andratx; Felanitx; Palma; Alqueria Blanca (S´); Santanyí; Santanyí; Santanyí; Salines (Ses) (Mallorca); Manacor; Manacor; Alcúdia (Mallorca); Alcúdia (Mallorca); Porreres; Alcúdia (Mallorca); Alcúdia (Mallorca); Pobla (Sa); Sineu; Santa Eugènia (Mallorca); Sencelles; Fornalutx; Bunyola; Sant Josep de sa Talaia; Sa Pobla; Alcúdia (Mallorca); Pollentia (Alcúdia)
Clasificación Razonada De les aportacions de Rafael de Ysasi en arqueologia cal destacar els treballs sobre la ciutat romana de Pollentia (Alcúdia) fruit de les excavacions i la col·laboració amb Gabriel Llabrés i amb Joan Llabrés. "Mallorca romana. "Pollentia. 1930-1931-1932-1933-1935. Cuadernos de notas de campo" és un treball excepcional perquè aporta documentació preciosa no tan sols sobre les excavacions a Pollentia, sinó també sobre els conceptes arqueològics de l´època o sobre l´estat del coneixement històric i patrimonial aleshores, a més sobre l´origen i la procedència de moltes de les peces del Museu de Mallorca.
Catalogación Aguiló Fiol, Rosa Maria
Derechos de explotación Hereus Rafael de Ysasi
| más imágenes |
 
 
 
 
 
Subir

© Ministerio de Cultura | v49.0 Accesibilidad | Mapa Web | Créditos | Contacte con Cer.es | Condiciones de uso | NIPO: 551-09-131-6