Museo Museo Etnológico de Ribadavia
Inventario 2012/01/000170
Clasificación Genérica 21.Retrato feminino; 12.Ciclo anual; 12.Clubes e Asociacións
Objeto/Documento Fotografía
Autor/a Foto Chao. Ribadavia
Título Retrato de estudio. Muller. Entroido
Materia/Soporte magnético
Técnica escaneado
Características Técnicas TIFF
Descripción Retrato de estudio, diante dun fondo neutro, dunha muller caracterizada de «Sultana», tumbada no chan sobre un coxín e un pano que imita unha pel. Obtivo o primeiro premio nun concurso de Entroido celebrado no Club Artístico. A fotografía vai montada nun cartón e enmarcada por molduras rectangulares concéntricas, algunha en relevo e unha delas decorada cun motivo vexetal estilizado.
A protagonista escolleu unha composición que remite á historia da pintura para facer un aceno á idea que acerca da sexualidade da muller oriental teñen na mente certas elites sociais e intelectuais. Explicitación consciente dunha idea da feminidade para buscar, ademais neste caso con éxito, a xeral aprobación no ambente festivo do celebración dun Entroido.
A mesma muller co mesmo disfrace nas 2012/01/000171 e 2012/01/000172
Inscripciones/Leyendas No reverso, Manuscrito, español
«Club Artistico» / Primer premio de disfraces otorgado / por esta Sociedad, en el concurso que / celebró durante el baile del Domingo de / Carnaval. / Ribadavia 28 de Febrero 1931. / El Presidente El Secretario / Manuel Freijido [rubricado] B. Araujo [rubricado]
Firmas/Marcas/Etiquetas No anverso, Impresión, español
Luis Chao [rubricado] / RIBADAVIA
Datación 02/1931
Descriptores Geográficos Ribadavia (l)
Lugar de Procedencia Ribadavia (l)
Forma de Ingreso Doazón
Fecha de Ingreso 05/02/2013
Catalogación Llana Rodríguez, José César
Derechos de explotación Cedidos á Xunta de Galicia os dereitos de explotación no que se refire a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación para calquera país do mundo e calquera modalidade de explotación, distribución, soporte, formato e medio, incluídos os audiovisuais, os informáticos, os multimedia, os telemáticos, etc.
| más imágenes |
 
 
Subir

© Ministerio de Cultura | v48.1 Accesibilidad | Mapa Web | Créditos | Contacte con Cer.es | Condiciones de uso | NIPO: 551-09-131-6